Måla fasad

För en målare kan arbetsuppgifterna variera en hel del. Det handlar visserligen oftast om att stryka färg, men ytorna som ska målas kan skilja sig från varandra. Det är till exempel stor skillnad på fasadmålning och att måla inomhus. Vissa målerifirmor specialiserar sig inom ett visst område och andra tar sig an olika typer av uppdrag. När det gäller husmålning kan man vinna mycket på att anlita en målerifirma eftersom det är ett ganska slitsamt arbete.

Kostnad för fasadmålning
färgDet är flera faktorer som påverkar vad det kostar att måla huset. För det första måste man förstås räkna på hur stort huset är, det vill säga hur mycket färg som kommer att gå åt. Fasadens skick är en annan sak som påverkar priset eftersom det krävs mycket mer underarbete om fasaden är smutsig eller har flagnad färg som måste skrapas bort. Andra saker som påverkar kostnaden är till exempel om en byggnadsställning behöver användas, hur mycket detaljer det är på huset, vilken typ av färg man har valt och hur många strykningar som krävs.

Olika typer av färg
När det gäller färgen finns det olika typer att välja bland, som oljefärg, akrylatfärg och slamfärg. Slamfärgen är billigare än de två andra men räcker å andra sidan inte lika långt. Man måste också ta med i beräkningen hur länge färgen håller, med andra ord hur lång tid det tar innan man måste måla om igen. En akrylatfärg håller cirka 12-16 år, en oljefärg håller cirka 12 år och en slamfärg håller cirka 8-10 år. När det gäller underhåll av fasad bör man dock utgå från vilken typ av färg som redan finns där. Ett nybyggt hus behöver ofta två strykningar.